Pěstování

Naše společnost pěstuje jahodníky na 13,5 ha z toho 10 ha tvoří plodné plochy. 85% plochy naší plantáže tvoří odrůda Korona, dalších 12% Elsanta a 3% odrůdy, které zkoušíme v našich klimatických podmínkách.

Požadavky jahodníku na půdu:
Jahodník je mělce kořenící rostlina, a proto má kvalita ornice podstatný vliv na jeho růst. Vhodné jsou půdy lehčí až středně těžké například hlinitopísčité. Nevhodné jsou chudé štěrky a těžké, studené a zamokřené jíly. Jahodník je mimořádně náročný na obsah humusu a živin v půdě, potřebuje také mírně kyselou půdní reakci ( 5,5 - 6,5 pH).

Kdy jahodník vysazovat?
Jahodník se dá vysazovat téměř po celé vegetační období. Jarní výsadba však v prvním roce nepřináší vysokou sklizeň, v dalších letech se pak vyrovnává. Jarní výsadbu doporučujeme těm, kteří nemají možnost závlahy v létě a to od začátku do konce dubna. Letní výsadba se vysazuje od července do první poloviny srpna. Tato výsadba je vysoce náročná na intenzívní závlahu a proto se nedoporučuje. Podzimní výsadba se provádí od druhé poloviny srpna až do konce září. Vhodnější je vysazovat dříve, protože včasné vysázení zajistí i vyšší sklizeň v následujícím roce. Nedoporučujeme sázet za veder.

Jak vysazovat?
Sázet zásadně lopatkou. Kořeny je třeba rozprostřít a sazenici dobře přimáčknout. Terminální pupen se nesmí zahrnout, aby nezahnil. Před i po výsadbě je třeba intenzívně zalévat.Hustota sazenic:
Na 1 m2 se sází přibližně 4 - 5 kusů jahodníkových sazenic. Spon sazenic je volitelný. Na zahrádce je vzdálenost řad 60 cm od sebe a sazenice v řadách jsou vzdáleny 30 cm od sebe. Málo sazenic způsobí nižší sklizeň, ale mnoho sazenic - znamená hustý porost, který se špatně sklízí a plody dříve hnijí.

Plánek doporučené výsadby jahodníků pro velkopěstitele
Místo černé agrofólie se v dnešné době používá netkaná herbicidní textílie.

Chemická ochrana během vegetace
Plevele - mladá výsadba - u mladé výsadby je důležité udržovat plochu v bezplevelném stavu jak před výsadbou tak po výsadbě. Před výsadbou se dají použít totální herbicidy Randap, Touchdown. Po výsadbě používáme dotykové herbicidy Synbetan, DMP Stefes.

Plevele - starší plochy - se dají ošetřit na jaře před rašením Stompem, nebo po kultivaci meziřad jahodníku Venzarem s kombinací Synbetanu, DMP Stefesu.

Při aplikaci herbicidů je důležité dbát na návod k použití, jinak dojde k následnému poškození mladé či starší výsadby.

Houbové choroby - chemická ochrana proti houbovým chorobám spočívá především v preventivní aplikaci fungicidních přípravků. Na jaře od rašení až do květu, a po sklizni se ošetřuje porost proti padlí jahodníkovému (Sphaerotheca macularis) přípravkem Sulikol nebo Topsínem. Pouze po sklizni můžeme aplikovat postřik proti nejrozšířenější houbové chorobě, listové skvrnitosti (Marssonina fragarie). Účinný přípravkem na skvrnitost je Ditane, nebo Novozír. Pro dosažení zdravých plodů je nutné provést pečlivou ochranu proti nejzávažnější plísni šedé (Botryotinie fuckeliane). Nestačí použít jen chemický přípravek, je nutné dbát na čistotu a vzdušnost porostu, zbytečně hnijící části odstranit. Chemická ochrana se provádí během květu přípravkem Euparen Multi, po odkvetení Rovralem flo.

Škůdci - od rašení jahodníkového porostu až do podzimu se provádí ochrana proti svilušce chmelové (Tetranychus urticae) přípravkem Omite. V tomto období se také provádí chemická ochrana porostů proti roztočíku jahodníkovému (Tarsonemus fragariae), po zrušení několika přípravků se používá Sumithion super. Před květem se provádí intenzívní ochrana proti květopasu jahodníkovému (Anthonomusu rubí), který je schopen zničit i 70% sklizně. Používá se přípravek Karate a Decis. Při používání chemických přípravků je mutno striktně dodržovat návod k použití, nebo se poradit s odborníkem.

Hnojení
Jahodník je rostlina velice náročná na živiny. Je zapotřebí chybějící živiny v půdě dodat průmyslovými nebo přímo rostlině listovými hnojivy. Před výsadbou je vhodné obohatit půdu živinami zapravením kompostu do půdy, nebo použít zelené hnojení.


FROM.CZ - webdesign, web aplikace, hosting