Pěstování

Kunratické jahody > Pěstování

Naše společnost pěstuje jahodník cca na 13 ha z toho 9 ha. Pěstujeme rané, středně rané a pozdní odrůdy. Také zkoušíme i nové odrůdy v našich klimatických podmínkách.

Požadavky jahodníku na půdu:

Jahodník je mělce kořenící rostlina, a proto má kvalita ornice podstatný vliv na jeho růst. Vhodné jsou půdy lehčí až středně těžké například hlinitopísčité. Nevhodné jsou chudé štěrky a těžké, studené a zamokřené jíly. Jahodník je mimořádně náročný na obsah humusu a živin v půdě, potřebuje také mírně kyselou půdní reakci ( 5,5 - 6,5 pH).

Kdy jahodník vysazovat?

Jahodník se dá vysazovat téměř po celé vegetační období. Jarní výsadba však v prvním roce nepřináší vysokou sklizeň, v dalších letech se pak vyrovnává. Jarní výsadbu doporučujeme těm, kteří mají možnost závlahy. Vysazovat lze od začátku do konce dubna. Letní výsadba se vysazuje od července do první poloviny srpna. Tato výsadba je vysoce náročná na intenzívní závlahu. Výhodou je plná sklizeň v následném roce. Podzimní výsadba se provádí od druhé poloviny srpna až do konce září. Vhodnější je vysazovat dříve, protože včasné vysázení zajistí i vyšší sklizeň v následujícím roce. Nedoporučujeme sázet za veder.

Jak vysazovat?

Sázet zásadně lopatkou. Kořeny je třeba rozprostřít a sazenici dobře přimáčknout. Terminální pupen se nesmí zahrnout, aby nezahnil. Před i po výsadbě je třeba intenzívně zalévat.

Hustota sazenic:

Na 1 m2 se sází přibližně 4 - 6 kusů jahodníkových sazenic. Spon sazenic je volitelný. Na zahrádce je vzdálenost řad 60 cm od sebe a sazenice v řadách jsou vzdáleny 30 cm od sebe. Málo sazenic způsobí nižší sklizeň, ale mnoho sazenic - znamená hustý porost, který se špatně sklízí a plody dříve hnijí.

Plánek doporučené výsadby jahodníků pro velkopěstitele

Místo černé Agro fólie se v dnešní době používá netkaná herbicidní textilie.

Chemická a biologická ochrana během vegetace

Houbové choroby:

Ochrana proti houbovým chorobám spočívá především v preventivní aplikac . Na jaře od rašení do květu, a po sklizni se ošetřuje porost proti padlí jahodníkovému (Sphaerotheca macularis. Po sklizni můžeme aplikovat postřik proti nejrozšířenější houbové chorobě, listové skvrnitosti (Marssonina fragarie). Pro dosažení zdravých plodů je nutné provést pečlivou ochranu proti nejzávažnější plísni šedé (Botryotinie fuckeliane). Nestačí použít jen přípravek, ale je nutné dbát na čistotu a vzdušnost porostu.

Škůdci:

Od jara až do podzimu se provádí ochrana proti svilušce chmelové (Tetranychus urticae). Před květem se provádí ochrana proti květopasu jahodníkovému (Anthonomusu rubí), který je schopen zničit i 70% sklizně.

Hnojení

Před výsadbou je vhodné obohatit půdu živinami zapravením kompostu do půdy, nebo použít zelené hnojení. Jahodník je rostlina velice náročná na živiny. Je zapotřebí chybějící živiny rostlině dodat.

Kontakty

.

V Jahodách 1756/16, 14800 Praha 4 - Kunratice

721 912 091

Záznamová služba: 241 932 232

jirijakoubek@volny.cz

@ProMilovnikyJahod

Kontaktujte nás

.